cancel
Showing results for 
Search instead for 
Did you mean: 

Need Email translator

TORPC
Grafter
Posts: 5,163
Registered: ‎08-12-2013

Need Email translator

Quote
Hej.
Prøv Berlingske i 1 måned for 25 kr.
http://Klik her!
Berlingske opruster i weekenden, hvor du har mere tid til fordybelse.
Vores politiske magasin Politiko får mere debatstof og flytter til lørdag, mens Magasin søndag, Bilen, Berlingske Business og MS får ny redaktionel vinkel og rykker endnu tættere på dit liv.
Fremover får du også et nyt 8 siders bogtillæg.
Bestil Berlingske og få også adgang til avisen på mobile og tablet
4 REPLIES
Community Veteran
Posts: 18,001
Thanks: 1,683
Fixes: 19
Registered: ‎06-11-2007

Re: Need Email translator

Doh !..... Basic stuff.
install IMtranslator > highlight the text > set the language to translate to English ( or your native Welsh !  Huh )  > check the box "autotranslate" > click on "Translate" ......
Here is the English translation.....
Quote

Hi try Berlingske in 1 month for 25 $ http://Klik here!Berlingske rearms on weekends, where you have more time for contemplation.Our political magazine Politiko gets more debate substance and moves to Saturday, while Magazine Sunday, Car, Berlingske Business and MS gets new editorial angle and moves even closer to your life.In the future, you also get a new 8-page bogtillæg.Order Berlingske and get also access to the newspaper on mobile and tablet  


and the Welsh version
Quote

Hej.Prøv Berlingske ar gyfer 1 mis ar gyfer 25 kr.http / / Cliciwch yma! Berlingske drwm ar y penwythnos pan fydd gennych fwy o amser i fordybelse.Vores cylchgrawn gwleidyddol Top Newyddion yn cael mwy o ddeunydd trafod ac yn symud i ddydd Sadwrn, tra Dydd Sul Magazine, car, Berlingske Busnes ac MS Mae ongl golygyddol newydd ac yn symud hyd yn oed yn nes at eich liv.Fremover byddwch hefyd yn cael 8-dudalen newydd bogtillæg.Bestil Berlingske a chael mynediad at y papur newydd ar ffôn symudol a dabled


And both those took less time than it did to post them ! ! !   Cheesy Cheesy Cheesy

Oh, and in case you did not know.... the original was in Danish. !  Wink
TORPC
Grafter
Posts: 5,163
Registered: ‎08-12-2013

Re: Need Email translator

Cheers mate Wink
I wasn't using my loaf properly, as I wasn't sure it was Danish Cheesy
TORPC
Grafter
Posts: 5,163
Registered: ‎08-12-2013

Re: Need Email translator

Something is not right
The above email is to my personal account
This one is to my Business account
Quote
web-versionklik her.
Hej Business@mail.com
Vil du kunne købe ind uden at skulle vende hver en krone?
Vi venter fortsat på dit svar. Du kan vinde dagligvarer for 10.000 kr!
Alt du skal gøre er at besvare nogle få spørgsmål og angive dine kontaktoplysninger.
Klik her

Uafhentede gevinster vil blive sat ind i puljen igen!
Held og lykke!

Med venlig hilsen
Dit vind-dagligvarer-team

I will do a translation later Wink
As off to get my hair cut
Community Veteran
Posts: 18,001
Thanks: 1,683
Fixes: 19
Registered: ‎06-11-2007

Re: Need Email translator

When using IM translator, you don`t need to know the language it is originally in.... just make sure it is set to translate TO ENGLISH... and check (tick) the Auto Translate Box....  Wink  It will decide what language the original text is, and show the name of that language.